Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// DIGITALNO POSLOVANJE

Kje in na kakšen način
vam lahko digitalno poslovanje pomaga?

Sodobno podjetje se danes sprašuje kako in na kakšen način lahko z uvedbo digitalnega poslovanja pridobi konkurenčno prednost na trgu. Vodstvene odločitve v zvezi s tem so zahtevne in strateško pomembne.  Z našo pomočjo lahko pridobite dodatne informacije, znanja in priporočila.

Kakšne rešitve uvajajo podjetja in kakšne inovativne rešitve prihajajo na trg v prihodnjih letih?

VEČ INFO

Digitalni trendi

Digitalni trendi

Posamezni poslovni procesi, še posebej tisti, ki se povezujejo z zunanjim okoljem, zahtevajo interoperabilne sodobne rešitve.

VEČ INFO

Poslovni procesi

Poslovni procesi

Web3 rešitve že uvajajo najsodobnejša podjetja. Kakšni so izzivi ter kakšne prednosti in tudi spremembe prinašajo?

VEČ INFO

Web3 izzivi

Web3 izzivi

Nastajajo nove marketinško-prodajne poti ter novi inovativni, sodelovalni in povezovalni poslovni modeli. Nekateri poslovni modeli so pogojeni z zahtevami posameznih marketinško-prodajnih poti, nekateri so samoiniciativni. Vendar je tako vstop v posamezne nove marketinško-prodajne poti kot tudi uvedba posameznih novih poslovnih modelov velikokrat odvisna od uporabe sodobnih tehnologij in digitalnih rešitev.

VEČ INFO

Nove prodajne poti in poslovni modeli

Nove prodajne poti in poslovni modeli
// Sektorske značilnosti

Kako se posamezni sektorji soočajo z digitalnimi trendi?

Podjetjem iz različnih sektorjev in njihovim vodstvom nudimo izdelavo poročil s priporočili, ki vsebujejo informacije o digitalnih trendih ter sodobnih rešitvah in pristopih, ki jih vpeljujejo ali že koristijo naprednejša podjetja v posameznem sektorju. V skladu z dogovorom se poročila s priporočili lahko navezujejo na:

  • marketinško-prodajne poti in poslovne modele, ki jih v posameznem sektorju koristijo najbolj uspešni na trgu;
  • inovativne rešitve v razvoju, ki so bile financirane z strani privatnih in/ali evropskih in drugih javnih finančnih virov v zadnjih letih;
  • sodobne tehnološke rešitve v poslovanju podjetij v posameznem sektorju ali v posameznem poslovnem procesu;
  • druga področja v skladu z interesi posameznega naročnika.

Uporabite sektorski pregled in priporočila za vaše strateške usmeritve in izgrajevanje konkurenčne prednosti na trgu.

// SODELOVALNI IN POVEZOVALNI PRISTOPI

Novi poslovni modeli ter pomen ekosistemov in skupnosti

Tehnologija omogoča lažje komuniciranje in upravljanje z različnimi skupinami. Za podjetje je vključevanje in sodelovanje z drugimi izjemnega pomena, še posebno, če se odloči, da uvede princip odprtega inoviranja ali da bi razvijalo svoj lastni ekosistem ter lastne interesne ali tematske skupnosti. S pametnim načrtovanjem in upravljanjem s takim ekosistemom in skupnostmi lahko podjetje pridobi številne konkurenčne prednosti.

// Razvijajte svoj lastni ekosistem in lastne skupnosti

Vaša naložba za prihodnost

// DIGITALNO POSLOVANJE V PRAKSI

Izpostavljeno za Navdih

Nikeland
Nikeland
Nike-ova metaverse trgovina "Nikeland" je samo v petih mesecih od začetka delovanja imela več kot 7 milijonov obiskovalcev iz celega sveta.
NFT strokovnjaki
NFT strokovnjaki
NFT strokovnjake najemajo in zaposlujejo tako razvojna IT podjetja kot tudi marketinške agencije, založbe, modna, avtomobilska in druge industrije.
Dobavne verige
Dobavne verige
Blockchain tehnologija se hitro uveljavlja v globalnih dobavnih verigah. Ocenjuje se 50-70% rast potreb po tovrstnih tehnologijah v naslednjih petih letih.
VR & AR
VR & AR
Tehnologija, ki omogoča navidezno in razširjeno resničnost se uveljavlja v vseh dejavnostih, kot npr. v turizmu, proizvodnji, pri prodaji nepremičnin in pohištva.
Podatkovna središča
Podatkovna središča
Napredna podjetja koristijo številna brezplačna in plačljiva podatkovna središča, ki ponujajo masovne podatke za različne namene.

// brezplačni uvodni informativni spletni sestanki

Želite vedeti več o naših storitvah?