Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Digitalni trendi Digitalno poslovanje

Kaj je strateško pomembno za podjetja in za kakšne potrebe se razvijajo nove tehnološke rešitve?

Za doseganje konkurenčnosti je možno identificirati več področij, vključno z sodobnimi rešitvami, kot so industrija 4.0, pametna mesta, uporaba umetne inteligence (AI), spremljanje procesov in zbiranje podatkov s pomočjo interneta stvari (IoT), obdelava masovnih podatkov, uporaba tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain), metaverse idr. Kaj od naštetega je pomembno za posamezno podjetje je v veliki meri odvisno od trenutne tehnološke zrelosti podjetja, od sektojra oz. dejavnosti podjetja, velikosti podjetja, velikosti in strukture partnerske mreže, zahtev kupcev ipd.

Tehnološke rešitve lahko v veliki meri prispevajo h konkurenčnosti, vendar je ob tem potrebno razvijati ali transformirati tudi poslovne modele in druga področja.

V manjši ali večji transformaciji so vsi sektorji, med drugim: vsi proizvajalci v vseh panogah, storitveni sektorji, kot so turizem, izobraževanje, zdravstvo, trgovina, kreativna industrija, industrija dogodkov ter tudi gradbeništvo, kmetijstvo in drugi. Tudi javni sektor ni izključen iz procesa transformacije.

Nekaj pomembnih področij sodobnega poslovanja je razvidnih iz nadaljevanja.

Tehnologija

Tehnologija postaja eno ključnih področij, kjer podjetja dohitevajo ali prehitevajo konkurenco, zato postaja tehnologija osrednja tema vseh strategij in projektov.

Interoperabilnost

Ne moremo se več izogniti medsebojni povezanosti, interoperabilnosti, soodvisnosti in odnosom med podatki, procesi, ljudmi, partnerji v vrednostni verigi ter povezanosti fizičnega in digitalnega sveta. Sodobne rešitve postajajo interoperabilne in se povezujejo z zunanjimi sistemi, podatkovnimi središči in komplementarnimi partnerskimi rešitvami.

Inovativnost

Poleg tehnoloških inovacij uspešna podjetja uvajajo tudi storitvene inovacije, socialne inovacije, odprte inovacije in inovativne poslovne modele. Posebno pozornost namenjajo tudi intelektualni lastnini.

Poslovni ekosistem

Podjetja pridobivajo konkurenčno prednost tudi z razvojem lastnih poslovnih ekosistemov. Tako bodo trgu lahko ponudili bolj celovite rešitve ter podporo v primerjavi z drugimi ponudniki izdelkov in storitev.

Za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev pa je pomembno tudi, da podjetja v svojih strategijah upoštevajo še dodatna področja. Kaj od naštetega je za posamezno podjetje bolj ali manj pomembno, je odvisno tudi od posamezne panoge.

Krožno gospodarstvo

Prehod industrije na krožno gospodarstvo se spodbuja preko različnih programov, v okviru katerih je možno razvijati in testirati nove rešitve v okviru verig vrednosti ali celo na nivoju posameznih regij.

Upravljanje z energijo

Energetska varčnost, spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo oz. prehod na uporabo obnovljivih virov energije in možnost preklapljanja med različnimi viri energije so redne tematike inovativnih projektov v vseh sektorjih.

Vseprisotnost

Vseprisotnost preko različnih medijev in naprav, v različnih oblikah in preko raznolikih marketinško prodajnih poti zelo močno vpliva na prepoznavnost, prodajo in ugled podjetij, ki v svoje poslovne strategije in procese uvajajo princip vseprisotnosti.

Poslovni modeli

Uvedba novih tehnologij lahko prinaša bistveno več prednosti, če se vzporedno uvajajo tudi novi poslovni modeli, nova raznolika strateška partnerstva in primerno upravljanje celotnega poslovnega ekosistema.

Sodobne tehnologije za različne namene

Za boljšo predstavo je spodaj naštetih nekaj tehnologij, ki še niso v masovni uporabi, vendar prvi primeri kažejo na veliko uporabnost v praksi. Posamezna podjetja preko zgodnjega uvajanja tovrstnih tehnologij v svoje poslovanje pridobivajo na znatni konkurenčni prednosti.

MASOVNI podatki, umetna inteligenca (AI) in internet stvari (IoT)

Vsi sektorji v različnih situacijah uporabljajo tako zunanje kot notranje vire masovnih podatkov, zbirajo podatke preko interneta stvari ter uporabljajo umetno inteligenco za povečanje kakovosti upravljalskih odločitev.

Veriženje podatkovnih blokov (blockchain)

Blockchain ali veriženje podatkovnih blokov se uvaja v posamezne faze procesov za zmanjšanje tveganj v poslovanju kot npr. v postopku identifikacije, v fazi preverjanja dobavitelja in njegovih zagotavljanj standardov, za zagotavljanje sljedljivosti materialov in izdelkov, v primeru zahteve po decentraliziranem shranjevanju podatkov ipd. Pogosto se blockchain uvaja v dobavnih verigah, še posebno v mednarodnem poslovanju, kot tudi v drugih inovativnih rešitvah.

Obogatena in virtualna resničnost

Različni sektorji uvajajo rešitve podprte z obogateno in virtualno resničnostjo tako v fazi proizvodnje, usposabljanja delavcev, v prodaji in pri predstavitvi izdelka ali morda turistične destinacije, za razumevanje delovanja posamezne naprave ipd.

NFT & Metaverse

Čeprav je tehnologija v začetni fazi uporabe so prve rešitve na trgu in se iz prvotne kreativne industrije in iz industrije igric hitro širijo v vse sfere (npr. založništvo, turizem, nepremičninski trgi, šport, modna industrija, industrija dogodkov, izobraževanje, preko marketinga in prodaja pa pravzaprav v vse sektorje).

Robotizacija

Robotika se širi v vse industrijske in tudi druge sektorje. Sodobne rešitve kombinirajo robotiko z digitalnimi dvojčki in sedaj tudi z metaverse-om, kar omogoča npr. razvojnim, proizvodnim ali drugim ekipam zgodnje testiranje in simuliranje, upravljanje z roboti ali pa tudi izvedbo izobraževanj za zaposlene in ostale.

Priporočila podjetjem

Za uspešno uvedbo sodobnih tehnoloških rešitev in novih poslovnih modelov v podjetje je potrebna resna zaveza vodstva podjetja, ki se kaže tako v strategijah kot tudi v tekočih projektih.

Priporočljivo je, da podjetja

  • redno spremljajo tehnološke trende ter tudi razvojne projekte konkurenčnih podjetij oz. podjetij v istem sektorju;
  • spremljajo nove inovativne rešitve, financirane bodisi z strani javnih virov (npr. evropskih) bodisi z strani privatnih investitorjev;
  • usposabljajo svoje lastne kadre za razumevanje in uporabo novih tehnologij ter jim s tem omogočijo, da bodo sposobni aktivno soustvarjati sodobne strategije in tudi definirati zahteve za razvijalce;
  • pričnejo čimprej uvajati, ali vsaj testirati nove tehnološke rešitve v svojih poslovnih procesih; faza učenja in testiranja je namreč potrebna ter uvajanje je lahko časovno zamudno, saj te nove tehnologije sprožijo tudi val drugih sprememb.

To je prvi članek v seriji člankov na temo novih tehnologij, ki bodo sledili. Za lažje razumevanje zmožnosti novih tehnologij pripravljamo tudi predstavitev Web3 projektov. Temu bo namenjena tudi posebna spletna stran (v angleškem jeziku) Purposeful Web3 Projects. Tako bi radi spodbudili podjetja, da začnejo aktivno uvajati ali celo (so)ustvarjati nove rešitve, ki jih sodobne tehnologije omogočajo.

Vabimo vas, da redno spremljate objavljene prispevke na tem spletnem mestu.