Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Naša ponudba storitev je predvsem vezana na digitalno poslovanje ter s tem povezanimi naprednimi rešitvami in poslovnimi modeli.

Podjetja danes lahko z naprednim digitalnim poslovanjem ter s tem povezanimi novimi poslovnimi modeli dosegajo velike konkurenčne prednosti. Glede na to, da digitalno poslovanje posega v vse sektorje ter v vse poslovne procese znotraj in zunaj organizacij ter da dnevno nastajajo nove tehnološke rešitve, je za vsako podjetje pomembno, da se redno seznanja z najsodobnejšimi rešitvami in jih vključuje v svoje lastne strateške načrte. Napredne rešitve se nanašajo bodisi na sektorske značilnosti bodisi na značilnosti enega ali večih poslovnih procesov.

Podjetjem nudimo neodvisno interdisciplinarno znanje preko različnih paketov storitev. Storitve so se razvile na osnovi dolgoletne prakse ustanoviteljice, to je Irene Rezec, ki je

  • že več kot 20 let ocenjevalka najsodobnejših inovativnih digitalnih rešitev, ki se razvijajo za različne namene in v različnih sektorjih (zdravje, turizem, proizvodnja, marketing in prodaja, energetika idr.) ter se financirajo v okviru EU sredstev kot tudi v okviru danskega in ciperskega inovacijskega sklada;
  • pridobivala dodatna znanja iz prodaje na Amazonovih spletnih tržnicah;
  • pridobivala dodatna znanja iz tehnologij veriženja blokov za uporabo v globalnih dobavnih verigah in za druge namene;
  • vključena v prvo skupino t.im. NFT talentov v okviru blockchain centra Frankfurtske šole za finance in management.

Po potrebi vključujemo v našo ponudbo tudi druge strokovnjake.