Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Politika o varovanju zasebnosti je sestavni del splošnih pogojev uporabe tega spletnega mesta.

Izraz “STRAMIND”,  “to spletno mesto”, “ponudnik”, “prodajalec” ali “nas” ali “mi” se nanaša na lastnika tega spletnega mesta oz. upravljavca osebnih podatkov, katerega uradno ime je “STRAMIND, Irena Rezec s.p.” s sedežem na naslovu Razlagova ulica 22, 2000 Maribor. Matična številka podjetja je 9179747000 in kraj registracije je v Sloveniji.

Izraz “vi”, “obiskovalec”, “uporabnik”, “kupec”, “naročnik” se nanaša na obiskovalca tega spletnega mesta kot tudi na (potencialnega) naročnika oz. kupca enega ali več izdelkov in storitev iz ponudbe tega spletnega mesta.

Namen naše politike o varovanju zasebnosti je seznanitev obiskovalcev tega spletnega mesta, uporabnikov, kupcev, potencialnih kupcev ali naročnikov izdelkov in storitev iz ponudbe tega spletnega mesta z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov z strani STRAMIND.

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih v podjetju STRAMIND dobimo od vas, kadar obiščete in uporabite to spletno mesto ali nam informacije posredujete na drug način (v času nakupa, naročila, povpraševanja ipd.).

Če boste še naprej brskali in uporabljali to spletno mesto se strinjate z naslednjimi določbami in pogoji uporabe, ki urejajo naše odnose z vami v zvezi s tem spletnim mestom.

upravljavec | katere podatke obdelujemo | pravne podlage | namen obdelave | obdobje hrambe podatkov | posredovanje osebnih podatkov | svoboda izbire | pravice posameznika | uveljavljanje pravic

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določa veljavna zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov je podjetje:

STRAMIND, Irena Rezec s.p.
Razlagova ulica 22
2000 Maribor
W: www.stramind.si

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te politike ali v povezavi z uveljavljanjem svojih pravic, ki izhajajo iz te politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na nas na kateregakoli od spodnjih kontaktov:

STRAMIND, Irena Rezec s.p., Razlagova ulica 22, 2000 Maribor, s pripisom “Varstvo osebnih podatkov – STRAMIND”
E: zasebnost /@/ stramind.si
T: 070 / 611 134

Katere podatke obdelujemo

STRAMIND skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovne kontaktne podatke (ime, priimek, telefonska številka, e-pošta, država);
 • analitične kumulativne ali anonimizirane podatke o uporabi spletnega mesta ter odzivu na naša e-poštna sporočila;
 • podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in/ali dostavo kupljenih izdelkov in storitev (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.)
 • podatke o avtorjih strokovnih prispevkov in profil posameznega avtorja, ki nam jih avtor posreduje za namene predstavitve avtorja;
 • podatke o svetovalcih, predavateljih in drugih strokovnjakih ter njihovem življenjepisu, referencah in druge podatke, ki nam jih le-ti posredujejo bodisi preko elektronske pošte bodisi preko spletnih obrazcev za namene njihovega vključevanja v projekte STRAMIND in/ali za potrebe sodelovanja pri nudenju skupnih storitev strankam podjetja STRAMIND;
 • druge podatke, ki jih uporabniki tega spletnega mesta vnesejo v spletne obrazce, ki so sestavljeni glede na namen posameznega obrazca.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno storitev ali izdelek);
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil);
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji naših storitev in izdelkov in o uporabi naših spletnih strani.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun in spletno trgovino na tem spletnem mestu, za izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti z naše ali vaše strani, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za zagotovitev, da lahko uporabljate ugodnosti CollaboVentures mreže oz. platforme, za pošiljanje eNovic ipd.).

Tiste osebne podatke, ki jih obdeljujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z vami, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po zaključku pogodbenega odnosa, razen v primerih, ko pride med vami in STRAMIND do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hranimo podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolite ali zakonitega interesa, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani. Take podatke izbrišemo še pred preklicem, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov.

Osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel (npr. ker je bil dosežen namen, za katerega so bili zbrani ali ker je potekel zakonsko določen rok ipd.) bomo izbrisali, uničili ali anonimizirali na način, da rekonstrukcija osebnih podatkov ne bo več mogoča.

Posredovanje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko, zgolj za to, da bi dosegli namen, za katerega so bili zbrani, posredujemo, dovolimo vpogled ali dopustimo dostop določenim tretjim osebam, ki za nas izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Vsak pogodbeni obdelovalec, s katerim delimo osebne podatke, sme podatke obdelovati le za tiste namene, za katere so bili zbrani.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

 • pogodbenim izvajalcem, ki opravljajo za nas poslovne storitve (npr. računovodske, pravne, odvetniške in druge podobne storitve);
 • ponudnikom spletnih storitev, ki nam omogočajo razpošiljanje elektronskih sporočil in novic (kot npr. Mailchimp, MailPoet, AcyMailing ali Mailjet), oglaševanje (npr. Google AdWords, Linkedin Ads in Fasebook Ads) ter spletno analitiko (Google Analytics in Matomo Analytics);
 • izvajalcem storitev podatkovnih centrov, ki nam omogočajo delovanje spletnih strani in portalov;
 • kadar to od nas zahteva zakonodaja (npr. davčni organi, sodišče, ipd.).

Vaše osebne podatke lahko prenesemo k tretjim osebam izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP), kjer lahko te podatke obdelujemo tako mi kot posamezna tretja oseba. Pri vsakem prenosu izven Evropskega gospodarskega prostora bomo izvedli posebne dodatne ukrepe za varnost vaših osebnih podatkov.

Svoboda izbire

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev, dostopati do vseh funkcionalnosti naših spletnih rešitev ali z nami skleniti pogodbe.

Podaja privolitve je vedno prostovoljna in brez kakršnihkoli negativnih posledic. Opozarjamo pa vas, da določenih storitev (kot je npr. e-obveščanje ali prilagojeno e-obveščanje, tako da ustreza vašim potrebam) brez vaše privolitve oz. po preklicu vaše privolitve ne bomo mogli zagotavljati.

Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, imate naslednje pravice:

 • dostop do osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate informacijo o tem, ali obdelujemo osebne podatke o vas in v primeru, da jih, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo);
 • popravek osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate, da popravimo oz. dopolnimo nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujemo o vas;
 • omejitev obdelave osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov;
 • izbris osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo (izbrisati ne moremo tistih osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega razmerja);
 • izpis osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate, da vam vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki; pri tem vam eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov dostavimo v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • preklic privolitve: Kadarkoli imate pravico preklicati privolitev glede uporabe svojih osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi privolitve. Privolitev je mogoče preklicati na katerikoli način, opredeljen v poglavju te politike pod naslovom “Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki”. Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic, vendar pa je možno, da vam zaradi preklica določenih storitev ne bomo več mogli zagotavljati;
 • ugovor o obdelavi osebnih podatkov: Pravico imate ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi, kadar vaše podatke uporabljamo za namene neposrednega trženja z uporabo prilagojenih oz. individualnih ponudb (»profiliranje«). Ugovor lahko podate na katerikoli način, opredeljen v poglavju te politike pod naslovom “Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki”.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta v poglavju te politike pod naslovom “Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki”.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, bomo odgovorili najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Objavljena politika varovanja zasebnosti velja od 3. marca 2023 do preklica oz. spremembe.

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo tega spletnega mesta po spremembi ali dopolnitvi potrjujete, da soglašate z spremembami in dopolnitvami.